Общите условия
Купи домейн
 
 

VIP Клиент
VIP Клиент

 

Добавете ни във Facebook Добавете ни във вашите кръгове в Google+
 

 
Реклама
 
 
Количка
0 продукта
 
Индивидуална

Фирма "АЛБО"- София предлага стоки за здраве, за дома и офиса на супер ниски цени. За покупки: пазар "Борово", павилион № 12 /срещу супер "Европа" 
02/855 2536 ; 0887/255 692
E-mail: albods@abv.bg

www.albo-bg.com

www.albobg.com


Зареждане
 

Зареждане
 
 

Общите условия

Отношения Клиент, за краткост наричан Потребител, и SMS-pokupki.info, наричан по-долу за краткост Доставчик.
 
Потребителят има право да ползва услугите на Доставчикът в съответствие с изискванията на настоящите Условия за ползване. 
Потребителят носи пълна отговорност за запазване на тайната на своите потребителско име и парола, както и за всички действия или бездействия, които се извършват, чрез използването им. 
Потребителят e длъжен да пази архив на своята информация съдържаща се на сървърите на Доставчика отделно от архивите предоставяни от горепосочения. 
Потребителят е длъжен да въведе вярно и пълно исканите данни, като носи лична отговорност пред закона за всички свои действия извършени чрез услугите на Доставчикът.
 
Общи условия
 
1. Настоящите общи условия уреждат условията за предоставянето на нашите услуги и използването на тези услуги от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

1.1. Използването на услугите на Доставчикът е равносилно на съгласие с настоящите условия. При заявяване на услуга от нашия уеб сайт, потребителите се съгласяват с условията чрез маркиране опцията "Прочетох и съм съгласен общите условия" и едва тогава могат да изпратят заявката за услуги.
1.2. Общите условия имат действие спрямо всички Потребители, които използват предоставяната услуга.
1.3 По контретна информация за предостовяните от нас услуги може да намерите в главното меню на нашият сайт SMS-pokupki.info

2. Sms-pokupki.info не предоставя никаква информация за клиентите си на трети лица.
Единствено изключение е ако бъде поискана от официалните органи съд и прокуратура. Потребителят се съгласява Доставчикът да използва предоставените лични данни с цел доставка и поддръжка на предлаганата услуга.
2.1. Доставчикът и потребителят се задължават никога да не правят публично достояние писмената или устна кореспонденция проведена между тях. Кореспонденцията не следва да се публикува в печатни и електронни медии (включително интернет сайтове).

3. При прекратяване на услугите преди изтичане на заплатения период, Доставчикът не може да възстанови на потребителя сумата за неизползваното време.
3.1. Не подлежат на възстановяване суми по т. 3. платени за услуги, които се извършват еднократно от страна на Доставчикът и вече са били извършени.

4. Договорът за предоставяне на услугата се прекратява автоматично:
- с изтичане на срока на договора, съгласно избрания от Потребителя период на абонаментен план. Автоматичен скрипт деактивира изтеклите услуги всеки ден в 09:00 часа;
- при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
- при обявяване в несъстоятелност или прекратяване и обявяване в ликвидация на една от страните по договора;
- при изземване или запечатване на оборудването на Доставчикът от държавни органи.

5. Доставчикът не носи отговорност в случай на невъзможност да предоставя договорената услуга поради непреодолима сила, проблеми в техническия център където е резположено оборудването, проблеми с интернет, технически или други случайни събития и обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

6. Доставчикът не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи, причинени на Потребителя в процеса на използване или незиползване на договорените услуги.

7. Доставчикът не носи отговорност за вреди, които Потребителят е причинил на трети лица.

8. Доставчикът не носи отговорност за вреди настъпили в следствие на фалшива легитимация на трето лице, за което служителите на Доставчикът не са забелязали очевидни причини, че става дума за измама, включително и в случаите на неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Потребителя съгласно договора.

9. Доставчикът не носи отговорност за вреди причинени в следствие на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване, чрез което се предоставят услугите.

10. Доставчикът има правото едностранно, със или без предупреждение, да прекрати предоставяна услуга, ако прецени, че Потребителят изпозва нелегално, некоректно, неморално услугата, нарушава настоящите общи условия, или по-какъвто и да е начин накърнява интересите на Доставчикът или тези на останалите Потребители.

11. SMS заплащането се предоствят единствено за трите Български оператора - Мтел, Теленор и Виваком.

Нашата организация се грижи за Вашата сигурност, не допускаме да има злоупотреби и измами. Стараем се да няма проблеми, с предоставяните услуги, но в случай, че се появи такъв,молим за коректно отношение, да ни съобщите по най-бързия възможен начин, за да бъде отстранен проблемът.

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на услугите предлагани от SMS-pokupki.info от датата на приемане !

(Вашия сайт тук?)

BGtop  RealTop.net  Гласувай за мен в BGTop100.com